TYPY KOTLŮ:

PARTNEŘI:

Topení plynem

Plyn, a to převážně zemní plyn z rozvodné sítě, je a patrně i nadále zůstane nejužívanějším zdrojem tepelné energie. V porovnání s ostatními palivy jde o nejúnosnější variantu a navíc má jeho využití moderními plynovými kotli mnohé výhody:

Rozhodování o plynovém vytápění

Při rozhodování, zda topit plynem, mohou vzniknout obavy o bezpečnost jeho používání. Nemusíme mít však obavy, jelikož moderní plynové kotle jsou opatřeny pojistnými ventily, spalinovými senzory, bezpečnostními čidly a tepelnými pojistkami, které v případě, že dojde k jakékoli poruše, okamžitě zajistí odstavení kotle z provozu. Moderní plynové kotle jsou spolehlivé přístroje, ukrývají mnohá technická vylepšení, která chrání kotel před poškozením a jejich uživatelská obsluha je minimální.

Je však důležité, aby byl kotel jednou za rok, nejlépe před začátkem topné sezóny, zkontrolován, vyčištěn a seřízen servisním technikem autorizované firmy. Porucha v zimních měsících může být velice nepříjemná, včetně platby za opravu.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!