TYPY KOTLŮ:

PARTNEŘI:

Teplovodní plynové kotle (klasické kotle)

Klasický kotel je levnější a má delší tradici, ale v porovnání s kotlem kondenzačním má znatelně nižší účinnost, a tak i větší spotřebu plynu. Dnes je využíván především ve starších stavbách, kde by si kondenzační kotle vyžádaly větší a nákladnější stavební úpravy.

Princip ohřevu

Klasický kotel je navržen na principu suchých spalin. Nejnižší dovolená teplota otopné vody, která se vrací do kotle (zpátečka) je omezena na 60 °C a teplota spalin se pohybuje ve škále od 90 do 160 °C. Tuto teplotu dokáží kondenzační kotle zužitkovat, naopak v klasických kotlích zbytečně uniká do komína.

Při napojení na soustavu vytápění musí být za kotlem zařízení, které zajišťuje dostatečně vysokou teplotu zpátečky, aby poté nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry, která je obsažena ve spalinách a tudíž k nízkoteplotní korozi teplosměnné plochy v místě zaústění vstupu vody do kotle. V průměru bývá účinnost klasického kotle kolem 90 %.

Přemýšlejte o výměně

V případě, že vlastníte starý kotel, berte v potaz veškeré výhody vyplývající z pořízení kotle nového, nejlépe kondenzačního. Jeho provoz je méně ekonomicky nákladný než provoz klasického kotle. Přestože je poněkud dražší (zhruba o 10 000 až 20 000 Kč), jeho provoz je naopak levnější, komfortnější a ekologičtější. Ročně lze s kvalitním kondenzačním kotlem ušetřit 15 až 25 % nákladů na vytápění. Vynaložené investice se navrátí zhruba během čtyř či pěti let.

Nezdráhejte se požádat o vyhotovení ekonomického rozboru, ve kterém bude návratnost investic do nového zařízení jasně zřetelná.


Nevíte si rady? Chybí Vám nějaká informace? Zeptejte se v diskusi!